Disclaimer kanowebgids.nl

Alle informatie die op Kanowebgids.nl is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeŽn, teksten en foto's. De intellectuele (eigendoms) rechten aangaande deze website berusten bij Kanowebgids.nl.

Kanowebgids.nl machtigt u delen van deze site te kopiŽren, uitsluitend voor eigen gebruik. Overname van gedeeltelijke tekst, ten behoeve van promotionele publicatie in gedrukte, of digitale media, is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding: www.kanowebgids.nl (in gedrukte media) ťn plaatsing link naar www.kanowebgids.nl (in het geval van digitale media).

Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kanowebgids.nl, niet toegestaan. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen per mail.

Aan de inhoud van deze site is veel zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Kanowebgids.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid. Kanowebgids.nl behoudt te allen tijde het recht inhoud van de site om welke reden dan ook te wijzigen, verwijderen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Diverse pagina's op Kanowebgids.nl maken gebruik van externe hulpbronnen, of bevatten (meerdere) links die leiden naar informatie of hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden. Hierover kan Kanoweb.nl geen controle uitoefenen. Kanowebgids.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de gelinkte sites of werking van de hulpbronnen. Als bezoeker van Kanowebgids.nl bent u zelf verantwoordelijk de informatie over wettelijke aspecten en privacybeleid op de gelinkte sites en hulpbronnen te controleren en na te leven.

© 2009 Kanowebgids | Contact | Recente updates | Sitemap