Iemswalderhem kano en kajak route

Algemene informatie:
. Lengte route: 17 km (10 km als 3-merentocht)
. De volledige route kan worden afgelegd in 3,5 uur (zonder pauzes).
. De route gaat door kanovaarten met natuurwallen en een drietal kleine meren. Deze zijn in het beheer bij het Fryske Gea. De route gaat langs vier dorpen, te weten: Vijfhuis, Westhem, Greonterp en Dedgum.
. Overdraagplaatsen: 4

Routebeschrijving (10 km.)
U vertrekt vanaf het Wolsumerketting richting Abbegaasterketting. Na enige honderden meters ziet u aan uw linkerhand het dorpje Vijfhuis. Dit dorpje lag duizend jaar geleden aan de Middelzee en had sluizen die de waterafvoer naar de Middelzee moesten reguleren. Na Vijfhuis vaart u in het oude Middelzeegebied. Na de drooglegging van de Middelzee heette dit gebied de ‘Moarrahem’. Enkele namen herinneren hier nog aan zoals het ‘Moaswieltsje: het kleine natuurgebied bij de viersprong. Hier broedt sinds enkele jaren de Kiekendief. Misschien heeft u geluk en ziet u hem.

Voor het Abbegaasterketting slaat u rechts af. Dit is -vanaf het Wolsumer-ketting- de tweede sloot aan uw rechterhand. Na ongeveer tweehonderd meter ziet u een dam. Hier moet u klunen. U vindt de in- en uitstapplaatsjes aan de rechterkant van de dam. Ze kunnen enigszins begroeid zijn met gras. U vervolgt uw route richting Westhem. De natuurwallen zijn even hoog als de waterspiegel, zodat flora en fauna de kans krijgen zich vrij te ontwikkelen. Hier groeien de Zwanebloemen, het Pijlkruid, wilde Watermunt, Watervergeetmijnietjes, Wilgenroosje, enzovoort.

U komt vervolgens bij het dorpje Westhem en vaart langs het dertiende eeuwse kerkje met zadeldaktoren. Westhem is evenals anderen dorpen als terpdorp ontstaan temidden van een waterrijk landschap. U komt bij een kanoduiker. Aan de linkerkant bij de duiker kunt u er uit. De kano kunt u onder de duiker doorduwen. Indien er veel waterplanten in drijven is het misschien verstandig de kano uit het water te tillen. Enige honderden meters kan het water begroeid zijn met eendenkroos. Dit is een tijdelijk probleem. U vervolgt uw weg langs Westhem en gaat onder het bruggetje door, langs de boerderij. Na 150 m. moet u weer klunen. De uitstapplaats vindt u aan uw linkerhand. U tilt de kano over het weggetje en ziet daar de instapplaats. U vervolgt uw weg. Na 300 m. ziet u een (spirosol)duiker voor kano’s. Hier kunt u onderdoor (even bukken en de peddel langszij houden). Na enkele tientallen meters gaat u vlak langs het riet en komt u op het Rietmeer. Hier vindt u uw beloning na driemaal klunen.

U steekt vervolgens het meer over en in de rechterhoek vindt u de toegangsvaart naar het Sipkemeer. Op het Sipkemeer gekomen vaart u naar de boerderij met de twee silo’s. Links van u ziet u een gerestaureerde Spinnekopmolen bij de spoorbaan ‘Sypset’. Dit is de doorgang naar de Oudegaaster Brekken. Rechts in de hoek van het Sipkemeer vindt u de kanovaart die toegang biedt naar het Vlietmeer.

Op het Vlietmeer vaart u in noordelijke richting naar de groep windmolens. Aan uw linkerhand passeert u een kampeerboerderij met steigers aan het water. Aan uw rechterhand passeert u het eiland dat in het Vliet ligt. Als u de 10-km-tocht doet dan gaat u nu om het eiland heen en ‘zwalkt’ over de meren en geniet van de rust en ruimte en gaat dezelfde weg weer terug.

Routebeschrijving (17 km.)
Als u de 17-km-route volgt dan vindt u, alweer rechts achterin het meer, maar dit keer van het Vlietmeer, een kanovaart die voert door het Friese landschap naar Greonterp en Dedgum.

U blijft de vaart volgen en u gaat bij de driesprong linksaf, richting Greonterp, waar de schrijver Gerard van het Reve heeft gewoond. Onder de brug door en verder. U gaat na enige tijd om een boerderij heen met grote silo’s, waar duidelijk het spanningsveld van werk en vrije tijd voelbaar is. U vervolgt uw weg en komt opnieuw bij een driesprong en gaat rechtsaf, onder de fietsbrug door richting Dedgum. Na enige peddelminu-ten komt u bij een overstapplaats. Hier kunt u even pauzeren. Of misschien pauzeren in Dedgum? Vlak na het bruggetje in Dedgum bevindt zich een gemeentelijke picknickplaats.

U vervolgt uw weg richting de Workumer trekvaart. Onder het pittoreske bruggetje door en daarna rechtsaf richting Tjerkwerd en Bolsward. In verband met oude walbeschoeiingen onder water, aan de rechterkant van de vaart, is het misschien beter om links te varen. Denkt u in dat geval om de vissers? U gaat langs Bolsward. U gaat niet onder de brug door bij het Kruiswater. Na Bolsward gaat de Workumertrek-vaart over in de Wymerts. U kunt deze vaart blijven volgen tot aan het Wolsumerketting, waar u over ongeveer 20 minuten arriveert (2,5 km).

Voor meer informatie: Kootje bij de Brug

© 2009 Kanowebgids | Contact | Recente updates | Sitemap